Workshop fyzikálních pokusů

Ve středu 14. 6. navštívili laboratoř gymnázia žáci 2. D. Čekal na ně program plný zajímavých fyzikálních pokusů. 

Společně jsme roztočili ohnivé tornádo a obdivovali efekty výbojů v plazmové kouli. Dále si žáčci mohli ve skupinkách vytvořit sopku, pozorovat chromatografii a difúzi barviva z bonbónů. 

Děkuji studentům z IQ kroužku, kteří mi pomáhali s pomůckami i pokusy. 

Mgr. Klára Hunešová