Liga proti rakovině

V letošní sbírce se nám podařilo vybrat celkem 

11 811 Kč. 

Děkuji všem dárcům a také ochotným studentkám 1.VG! 

 

Mgr. Klára Hunešová