Erasmus+ Science: Návštěva polských učitelů

V týdnu před jarními prázdninami naši Základní školu a Gymnázium Vodňany navštívili polští učitelé přírodovědných předmětů z Bydgoszcse. Jednalo se o návštěvu v rámci projektu Erasmus + s názvem SCIENCE, jehož hlavním cílem je výměna dobré praxe a načerpání inspirace pro moderní výuku přírodovědných předmětů.

Součástí programu tohoto týdne byla nejen návštěva naší školy a ukázky badatelských hodin, které naši učitelé zařazují do běžné výuky, ale uspořádali jsme pro žáky a učitele také několik exkurzí.

V pondělí jsme s naší návštěvou byli na Střední rybářské škole, kde jsme měli možnost nahlédnout jak do rybářského muzea, tak do odborných a praktických učeben. Ve středu jsme se společně s třídou 1.VG vypravili do vědeckého centra Techmanie a planetária v Plzni. Se třídou 3.VG jsme ve čtvrtek navštívili jadernou elektrárnu Temelín a v pátek se naši hosté s třídou I.NG a panem učitelem Filipem Zhorným účastnili vzdělávacího programu ve středisku MEVPIS zde ve Vodňanech.

Z dalších plánovaných akcí jistě stojí za zmínku také hospitace našich polských kolegů na hodině IQ kroužku, kde žáci zrovna vyráběli lávovou lampu. Kromě pokusů a zajímavých výrobků jsou náplní IQ kroužku také únikové hry, které pro své žáky s láskou připravuje paní učitelka Klára Hunešová. A milým překvapením byla úniková hra připravená speciálně pro nás, učitele našeho projektu. Děkujeme tímto své kolegyni Kláře Hunešové. Měli jsme možnost posoudit, kolik práce a času příprava takové hry stojí.

Společný česko-polský týden přinesl všem účastníkům mnoho inspirace a nápadů do výuky. Objevili jsme některé efektní a přínosné pokusy, které je možné snadno přenést do hodin, a v neposlední řadě jsme také nalezli nové možnosti, jak vhodně propojovat výuku přírodovědných předmětů, a pomáhat tak studentům orientovat se v mezioborových souvislostech.

V tuto chvíli již připravujeme odbornou příručku, která by měla být publikována v červnu za účelem sdílení zkušeností, které jsme v průběhu práce na tomto projektu načerpali.

Fotogalerie Erasmus+ Science na GV