Španělsko živě…

Fotogalerie – Španělsko Vigo FRESSH Erasmus

4. den – Ve škole jsme se měli sejít v 8:20, rovnou se šlo do tříd, abychom viděli jak tady funguje výuka. Část z nás šla na biologii a další zase na matematiku. Po hodině jsme se sešli v laboratoři, kde se testovali naše smysly, chuť, čich, hmat a sluch. Po ukončení programu ve škole se všichni po nějaké době sešli a společně jsme putovali do parku v Castrelos. Rozdělili jsme se do šesti skupinek a na šesti stanovištích se postupně plnily sportovní aktivity, to trvalo přibližně 40 minut. Od té doby jsme měli volný čas, všichni šli na oběd, buď domů nebo do obchodního centra. Poté se po skupinkách všichni vydali na pláž a nebo na večírek u jedné z hostitelek.

3. den – Třetí den jsme navštívili Santiago de Compostela. Ráno jsme vyjeli autobusem a jako první jsme v Santiagu de Compostela navštívili katedrální muzeum a samotnou katedrálu, kde jsme viděli spoustu zajímavých soch a dozvěděli jsme se spoustu informací o katedrále.
Poté jsme šli na předem domluvený oběd na fakultě medicíny. Když jsme se naobědvali, tak jsme měli rozchod a mohli jsme si koupit různé suvenýry. Já se svojí skupinkou jsme šli na zmrzlinu a na náměstíčku jsme potkali nějaké milé pány z Česka.
Po rozchodu jsme měli sraz u katedrály a jeli jsme zpět do Viga. Ve Vigu jsme se rozdělili na dvě skupiny a moje skupina šla na pizzu. Poté jsme se rozešli a každý šel do své hostitelské rodiny.

2.den – Druhý den mobility jsme se ráno setkali v přístavu, kam nás dovezly naše rodiny a nastoupili jsme na loď, kterou jsme jeli na ostrovy Cies, které jsou součástí Národního parku Atlantických ostrovů Galicie. Jsou to tři ostrovy a na jednom z nich se nachází maják, který jsme navštívili. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny a doprovázela nás průvodkyně. Dozvěděli jsme se spoustu o historii ostrovů a o jejich fauně a flóře. Po návratu do Viga se někteří vypravili domů, jiní do města a tím jsme zakončili náš den.

1. den – Ráno nás čekalo uvítání učitelek ze Španělska a jejich ředitele. Poté následovala prohlídka školy a Ice breaking games, kterých jsme se ze začátku celkem bály, ale nakonec byly i zábavné. Odchod ze školy následovala jízda autobusem na vyhlídku nad městem, kde jsme si dali oběd. Když nám trochu vytrávilo, vydali jsme se na druhou jízdu autobusem. Tentokrát to byla komentovaná prohlídka po Vigu, a nám se podařilo zabrat místa na otevřené střeše (nejdříve jsme myslely, že je to výhra, ale domů jsme přišly se spálenými obličeji). Od 17:00 bylo setkání se starostou, který nás mile přivítal a zmínil se (asi pětkrát), že máme přijet na Vánoce. Poté následovala hra po městě a nákupy v nákupním centru.

0. den – Po odbití sedmé hodiny ranní, jsme se všechny shromáždily na autobusovém nádraží u mapy obložené kufry. Paní učitelky přijely s vozem o něco později. Ten nás odvezl na letiště do Vídně a po odbavení a prohlídce jsme už seděly v letadle do Madridu. Po čtyřech hodinách jsme absolvovaly to samé, a poté jsme měly dvouhodinový rozchod na letišti. Po hodině dalšího letu jsme ve 21:00 konečně přistály ve Vigu. Tam jsme se rychle přivítaly s ostatními a rozjely se s našimi hostitelskými rodinami domů.