1. místo v soutěži Bücherwurm – blahopřejeme!

Studentka sexty Adéla Madarová se ve čtvrtek 20. dubna zúčastnila soutěže Bücherwurm Südböhmen – Jihočeský knihomol, kterou pořádá Goethe-centrum v Č. Budějovicích. V kategorii pro vyšší stupně gymnázií získala za svůj dramatický přednes příběhu o krásné antické Heleně první místo. Radujeme se s ní a moc blahopřejeme! Na závěr školního roku 2022/2023 bude pro všechny vítěze jednotlivých kategorií regionálního jihočeského klání uspořádána jednodenní exkurze do pražského Goethe-Institutu, kde se zúčastnění setkají s finalisty Olomouckého a Pardubického kraje, ve kterých se Knihomol 2023 rovněž odehrává. Společně tak budou moci nahlédnout do zákulisí této nadnárodní světové kulturní instituce.

Tato jedinečná soutěž v předčítání v němčině se konala již po osmé. Úkolem všech zúčastněných je přečíst úryvek ze zadaného německého textu s pokud možno co nejlepší výslovností a patřičným ztvárněním. Zkrátka a dobře: dokázat své posluchače co nejvíce zaujmout a vtáhnout do děje. Pořadatelé soutěže vybírají pro předčítání každoročně velmi pěkné knihy. Letos šlo o knihu ICH, ZEUS, UND DIE BANDE VOM OLYMP od Franka Schwiegera. Kniha vyšla v roce 2017 a je jednou ze série dětských knih přibližujících bájnou starořeckou mytologii skutečně zábavným způsobem. Kniha je napsaná současnou němčinou, navíc velice vtipně a jednoduše, takže je jasné, že potěší nejenom mladší generace. Navíc je každá ze známých postav představena i v kreslené formě a prostřednictvím krátkého dotazníku. Přijďte si ji půjčit do školní knihovny! 😉

Mgr. Marie Karfíková