Den naruby – ohlasy

Jak se Vám líbil Den naruby

 Den naruby se mi moc líbil. Obdivovala jsem jak odvahu učit v jiné třídě, tak způsob, jakým se učící studenti prezentovali. Bylo vidět, že o připraveném tématu hodně ví. Líbilo se mi, když si pro nás studenti kromě prostého výkladu připravili různé aktivity.                                              Eliška

 Fyzika s Andreou a Adélou ve III. NG

Na začátku hodiny se celá třída rozdělila do týmů, které soutěžily ve hře Riskuj o prvenství ve znalostech z fyziky a matematiky. V učebně vládl přirozený ruch a zdravá soutěživost. Následovaly kvízy v aplikaci Kahoot. Celá třída se ponořila do ticha a začal boj o nejlepšího mezi jednotlivci. Všechny otázky směřovaly k právě uzavřenému tématu „práce, energie, jednoduché stroje“. A nebylo to úplně snadné.

Děkuji děvčatům za velmi pěkně připravenou hodinu.
                                                                                           PaedDr. Ivana Kalivodová

Má zkušenost s učením jiných tříd byla vskutku obohacující. Moc dobře se mi se všemi pracovalo a byla jsem i překvapená, jak moc je má témata zajímala. Měla jsem radost z jejich zájmu. Na druhou stranu je to práce plná příprav. Když však potom vidíte jejich zájem, řekněte si: „Čert vem čas, který jsem strávila nad přípravou.” Být učitelem je velmi pěkná práce a možná půjdu v učitelských šlépějích.                                                           Adéla

 Matematika s Pavlou v I. NG

AZ kvíz v souboji kluci proti holkám se opravdu povedl. Celou hodinu se počítalo jako o život. Asistentka Tereza sotva stíhala vybarvovat políčka v trojúhelníkovém poli kvízu, jejíž nákres byl na papíře připevněném magnety k tabuli. Zvládlo se to bez kalkulaček a bez technologií. Žáci si hru užili a přitom si perfektně zopakovali témata „desetinná čísla“ a „dělitelnost“ probíraná v 1. pololetí.

Děkuji Pavle za nadšené zápolení ve třídě primě. PaedDr. Ivana Kalivodová

Den naruby byl myslím velmi dobrou příležitostí pro studenty, kteří chtějí v budoucnu studovat na pedagogické škole. Zároveň je také pro ostatní žáky, kteří si vyzkouší, jaké je to mít jiného vyučujícího. U nás v tercii se vystřídalo spoustu dobrých učitelů jako například Jakub Vlček se svojí přednáškou o Járovi Cimrmanovi nebo také Martina Kopencová s výkladem o Napoleonovi, anebo také Adéla Roučková z naší třídy s prezentací o genech. Den naruby byl velmi zábavný a mě osobně moc bavil a moc se těším na další takovýto den.                                                                            Lucie

Den naruby se mi velmi líbil. Žáci se hezky připravili a bylo vidět, že o daném tématu hodně vědí. Myslím, že by tento den mohl být víckrát do roka. Nejvíce se mi líbila hodina biologie, dějepisu a českého jazyka.                                                                                                                                         Kateřina

Den Naruby se mi velice líbil, protože jsme měli hravější hodiny. Asi nejvíce se mi líbila hodina češtiny o Járovi Cimrmanovi.                                     Šimon

Byl to zajímavý den, moc mě to bavilo. Bylo to něco jiného než každý den. Chtěla bych to zažít ještě jednou.                                                                 Hanka

Včerejší akce Den naruby mě moc zaujala. Nejvíce mě bavila hodina českého jazyka s Jakubem z I. VG, ve které nám povídal o Járovi Cimrmanovi a zakladatelích divadla. Velmi se mi líbilo, jak povídání proložil ukázkami z jejich představení. Jako pohlazení po duši pro mě bylo to, jak nádherně a zajímavě o tom uměl vyprávět.                                    Katka

Den Naruby se mi líbil. Nejvíce se mi líbilo, že jsme poznali více své spolužáky ze starších tříd. Má nejoblíbenější hodina byla asi hodina českého jazyka o Járovi Cimrmanovi.                                                          Lukáš

Den naruby se mi hodně líbil. Bylo vidět, že žáci se na hodiny hodně připravovali. Nejvíc se mi líbila hodina ČJ a dějepisu. Tento den bych dělala vícekrát za rok.                                                                                                   Klára

Den naruby se mi velmi líbil. Měla jsem skvělou zkušenost a myslím, že v pozici učitele jsem byla na svou hodinu připravená. Žáci byli velmi hodní a bylo vidět, že se snaží. Samozřejmě museli mít nějakou motivaci a ta byla, protože jsem jim sehnala odměny za splnění úkolů, a o to více se snažili. Tento den mě bavil a svou hodinu jsem si užila.                                       Tereza

Spolu s Alžbětou Vebrovou jsme si připravily hodinu tělocviku pro primu a sekundu. Naším záměrem bylo, aby si dívky tělocvik užily a aby se protáhly. Myslíme si, že naše hodina byla poučná, ale i zábavná pro obě strany. Děkujeme za možnost zorganizovat hodinu podle vlastního uvážení.

Zuzka a Bětka

Získal jsem mnoho zkušeností a znalostí od toho, jak se připravit na hodinu, až po to, jak svou práci prezentovat před ostatními. S pomocí paní Karfíkové a Batistové jsem se mohl naučit spoustu nových věcí, například co jsou speciální fonetické rysy a jak napsat formální dopis do Egyptského ústavu Karlovy univerzity. Být učitelem je náročná práce s velkým tlakem a očekáváními, proto si nesmírně vážím učitelů a učitelek, kteří celý svůj život zasvětili tomu, aby dětem pomáhali stát se v budoucnu lepšími lidmi.

David