Who is BEST IN ENGLISH?

Studenti 1.VG – 3.VG Gymnázia Vodňany se opětovně zúčastnili soutěže Best in English. Tato soutěž je určena pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 14–19 let. Soutěží se ve stanovený den online po celém světě. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Do roku 2015 se soutěž nazývala Angličtinář roku. V této soutěži si studenti ověřují své znalosti anglického jazyka (slovní zásobu i mluvnici), ale také schopnost jazyk použít a využít v různých poslechových i praktických cvičeních. Naši studenti dosahují v celosvětové konkurenci opakovaně velmi dobrých výsledků. Letošního kola soutěže Best In English 2022 se zúčastnilo celkem 704 středních škol a 22 779 studentů z 34 zemí.

Jen pro připomenutí, z čeho se soutěž skládá a jak probíhá:

Test

 • úroveň B1 – C1 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvyšším počtem dosažených bodů
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Podmínky účasti

 • soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 14–19 let
 • minimální počet 8 studentů z dané školy
 • neomezený je maximální počet studentů z dané školy
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v zahraničí, studenti, jejichž mateřský jazyk není angličtina, nebo studenti, kteří nepocházejí z rodiny rodilého mluvčího anglického jazyka
 • během psaní testu je v učebně IT třeba zajistit dozor učitele
 • studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu
 • soutěž byla v roce 2019 zpoplatněna licenčním poplatkem 1 200 Kč za školu

Naše umístění:

 • School Name:Základní škola a Gymnázium Vodňany
  Place World: 514
  Place Country: 200
  Place Region: 9
  Place by school type: 335

Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

                                                                                                   Mgr. Milena Čejková