Spolupracujeme s univerzitami

Spolupracujeme s univerzitami – workshop Příklady dobré praxe ze španělského školství PF JU v Českých Budějovicích.