Za poznáním přírody na Šumavě

Tradiční třídenní kurz třídy III.NG začal ve středu 12. října v podkroví Hájenky ve Stožci, kde jsme byli ubytováni. Úvodní prezentace vymezila chráněná území Šumavy a v rychlém sledu zmínila nejvzácnější šumavské druhy rostlin a živočichů, přehled rašelinišť a ledovcových jezer. Následovala venkovní soutěž týmů, která přispěla k zopakování některých pojmů z prezentace. Odpolední program se odehrával na lesní pasece pod příjemnými slunečními paprsky. Formou soutěží a hry se každý mohl dovědět zajímavosti ze života rysa a dalších lesních savců. 

Hlavní náplní dalšího dne byl půldenní výlet na Stožeckou kapli, někteří z nás zdolali dokonce Stožeckou skálu. Zastávky během cesty byly věnovány šumavské fauně a povídání o kůrovci a možnostech, jak činnost tohoto škůdce alespoň trochu zmírnit. Pozdní odpoledne si celá třída sportovně užila procházkou v Areálu lesních her. 

V den odjezdu jsme v informačním středisku vyslechli pěkné vyprávění o vysoké zvěři a na Stožeckých Lukách jsme hledali pobytová znamení jelena. 

Oba večery jsme strávili v klubovně při společných hrách. Snad všem zůstanou na pobyt ve Stožci pěkné vzpomínky.

Ivana Kalivodová, organizátor kurzu