PÁTÁ TALENTAKADEMIE JIHOČESKÝCH NADĚJÍ 2022

TalentAkademie Jihočeských nadějí je programem pro nadstavbové vzdělávání mimořádně nadaných studentů v Jihočeském kraji. Vychází z konceptů, které již řadu let úspěšně fungují ve spolkových zemích Rakouska a Německa, kde těmito kurzy prošla řada studentů, kteří jsou dnes již úspěšní v pracovním životě, zůstávají ve svých regionech a ve svých oborech patří mezi elitu. Jedná se o program 3-5 denních kurzů, které jsou pořádány pro mimořádně nadané studenty středních škol v různých oborech.

Na začátku května 2022 jsem se i já se spolužačkou Janou Kotápišovou zúčastnila tohoto kurzu. V pondělí 9. května po srazu v českobudějovickém hotelu Budweis jsme se s ostatními účastníky rozdělili na dvě skupiny. První skupinka vyrazila autobusem do Písecké nemocnice a celé dopoledne se věnovala prohlídkám na odděleních screeningu a mamografie. My jsme se ale s druhou skupinkou vydaly do nemocnice ve Strakonicích, kde jsme se až do oběda s primářem MUDr. Horným věnovali gastroenterologii. To je medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění zažívacího traktu. Po celém oddělení nemocnice nás pan primář provedl a ukázal nám jedny z nejmodernějších přístrojů a léčebných postupů Strakonické nemocnice, jako je například vyšetření s názvem litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV). Tato neinvazivní metoda slouží k odstraňování (rozbíjení) ledvinových nebo žlučových kamenů pomocí laseru. Po vydatném obědě ve Strakonické nemocnici náš program pokračoval na oddělení oftalmologie. Oftalmologie je medicínský obor, zabývající se onemocněními a chirurgií zrakových drah, jež zahrnují oko, mozek, a oblasti okolo mozku, jako je slzný systém nebo oční víčka. Zde mi pan primář MUDr. Pavel Kristen pomocí přístroje, který se nazývá Štěrbinová lampa dokonce i vyšetřil oko. Štěrbinová lampa je speciální mikroskop, který slouží k přiblížení přední části oka. Pacient si opře čelo a bradu o konstrukci štěrbinové lampy a zadívá se přímo před sebe, odborník zapne světelný zdroj (já jsem se dívala na modrý křížek), který zamíří přímo do oka, a prohlíží, zda je přední segment oka v pořádku. Doktor tak může díky roztažení zornic a většímu zvětšení zachytit i ty nejjemnější detaily, jako usazení čočky, pohyb čočky na rohovce a množství usazenin na čočce nebo mnoho příznaků začínajících obtíží. Po programech v nemocnicích se obě skupinky opět setkaly v hotelu Budweis, kde už na nás čekal primář MUDr. Aleš Chrdle s přínosnou přednáškou o pandemických nemocech, včetně HIV, virové hepatitidy, chřipky, ale i covidu. Poslední přednáška prvního dne byla na téma, co nám může dát, ale i vzít medicína. Pan profesor MUDr. Vladimír Černý nám ukázal, že přestože je studium medicíny velmi těžké, určitě “stojí za to”! Po této přednášce jsme se společně přesunuli na Gymnázium Česká, kde nám profesor Studenovský vtipnou formou přiblížil základní pravidla společenské etikety.

Druhý den ráno nás čekaly hned tři přednášky. Nejprve z oblastí screeningu a mamografie (MUDr. Jiří Holan), to je rentgenové vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení u žen, provádějící se na speciálním přístroji, zvaném mamograf. Dále nás čekaly dvě přednášky z oblastí kardiochirurgie (MUDr. Mokráček) a kardiologie (MUDr. Ladislav Pešl), které nám pomohly rozšířit si znalosti o stavbě a funkcích lidského srdce, ale také metody používané při různých kardiochirurgických operacích. Znalosti a postřehy z těchto dvou přednášek jsme si mohli po obědě objasnit v praxi, a to v českobudějovické nemocnici. Zde na nás také čekaly praktické přednášky z oblasti gastroenterologie, kde jsme se pomocí endoskopu (optický přístroj pro zobrazení vnitřních dutin) pokoušeli na figuríně podívat do vnitřního prostoru trávicí trubice. V praxi jsme si vyzkoušeli i operovat pomocí robotických přístrojů na oddělení robotické chirurgie. Večer jsme měli poslední naučnou přednášku s profesorem MUDr. Lischkem z oblasti hrudní chirurgie týkající se transplantace plic. Celodenní program završila beseda s prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a hercem Jiřím Bartoškou v prostorech Gymnázia Česká.

Poslední den jsme ještě před odjezdem stihli dvě přednášky. První byla spíše historická, konkrétně o vzniku ZZS a IZS, kde jsme se dozvěděli, jak lidé z dřívějších dob poskytovali první pomoc, ale také jaké dělali chyby. Závěrem nám MUDr. Marek Slabý ukázal rozdíly mezi novodobou a šedesát let starou sanitkou. Poslední přednáška celého kurzu se týkala neurochirurgie. MUDr. Jiří Fiedler nám pomocí mikroskopických snímků a videí přímo z operací, které sám prováděl a natáčel, představil každodenní práci neurochirurga. Po této přednášce jsme všichni odjeli domů, ale vzpomínky a motivace, kterou nám tento kurz dal si většina z nás bude zajisté pamatovat ještě dlouho. Jsem si jistá, že Talent Akademie otevřela spoustě účastníků oči a motivovala je se učit, aby z nich jednou byli skvělí doktoři, jako ti, se kterými jsme měli možnost se setkat.

Anna Klinecká, 3. VG