Cesta hrdiny……..aneb Jak se budí hrdinky a hrdinové z primy?

“Jsme hlavními hrdiny ve svých vlastních životních příbězích. Vidíme svět ze svého pohledu. Vybíráme si, jak o tom všem přemýšlíme.”      Do světa

 Dne 12.5.2022 se po delší době opět obnovila velmi důležitá složka školního vzdělávání, a to jsou preventivní programy.

My jsme tentokrát v primě uvítali 2 lektorky z organizace Do světa, které nám na míru ušily program částečně zaměřený na prevenci rizikového chování, ale po delší loňské a předloňské sociální izolaci dětí a po dlouhém přerušení kontaktu se školním prostředí to byla také možnost sdílet potřeby žáků, jejich výzvy a smysl života, sledovat jejich osobní rozvoj a rozvíjet jejich spolupráci, schopnost si naslouchat a tolerovat se navzájem.

„Cesta hrdiny je pro děti i dospělé různých věků a název zve k prozkoumání pohledu na svět a k užitečným technikám do života.“

Cesta hrdiny je zaměřená na osobní rozvoj, životní směřování, výzvy, poslání, smysl života a seberealizaci.

 „Je to způsob, jak vyhledat a žít svůj život, své poslání. Je to přístup ke světu jako ke zdroji zkušeností. „

Užili jsme si společně 4 vyučovací hodiny, ve kterých měli naši hrdinové např. „přeplout po židlích“ moře plné žraloků, a to vše bez vydání jediné hlásky, bez jediného zvuku, jediné domluvy, pouze se svou schopností vnímat potřeby druhých.

Dalším z úkolů bylo postavit jakousi výškovou stavbu s využitím velmi specifického a velmi křehkého stavebního materiálu – každý tým obdržel 20 ks špaget, 1 m lepenky a 1 ks Marshmallow (ten by v tu chvíli mnozí raději snědli). Výška se totiž měřila právě k výše zmíněné laskomině, která ovšem velmi zákeřně měnila těžiště celé stavby. A tak nezbývalo nic jiného, než se domlouvat, spolupracovat, přemýšlet, navrhovat a návrhy přijímat. A to ještě nebylo to nejhorší.  

Poslední úkol zněl jasně: „Všichni se musí dotknout tohoto míčku, každý pouze jednou a v přesně stanoveném pořadí, které se během žádného z následujících pokusů hry nesmí změnit.“ Po prvním pokusu, kdy 16 žáků sedělo v kruhu a míček si házeli, byl stav na stopkách 00:22:00. A konečný?  Tipněte si! Trochu jim dalo zabrat, než přišli na správnou taktiku, ale ta se vyplatila.  Při posledním pokusu byl stav na stopkách 00:02:00. Jak to dokázali? Zeptejte se jich. Myslím, že si celý program náramně užili a už teď se těší na další hrdinské osobní výzvy.

Mgr. Milena Čejková