Erasmus+ FRESSH!

ERASMUS FRESSH! tentokrát ve VODŇANECH

    Po březnovém výjezdu do Portugalska zůstali naši žáci v kontaktu se svými zahraničními přáteli a plni nadšení očekávali další setkání, které mělo tentokrát proběhnout u nás ve Vodňanech. Celé týdny jsme plánovali a připravovali program, rozdělovali si hosty do rodin a chystali se na první májový týden.

    V neděli 1. května jsem si jela do Prahy na letiště vyzvednout osm učitelů a dvacet žáků z Portugalska, Španělska, Řecka a Bulharska. Ještě téhož večera si je naše děti s rodiči odvezly do svých domovů na první českou večeři. Přestože se již děti předem zkontaktovaly přes Instagram, někteří odjížděli za novým dobrodružstvím s určitou dávkou strachu, po kterém však v průběhu týdne nebylo ani památky.

    První den jsme zahájili ve škole slavnostním uvítáním a předem připravenými prezentacemi o školách, městech a zemích. Po nich následovaly hry, při nichž se měli žáci navzájem více poznat a užít si trochu legrace. Kromě her na zapamatování jmen a zjištění informací o ostatních je zaujala také soutěž ve stavění vysoké věže ze špaget. Po obědě jsme navštívili vodňanský kostel a vydali se na obchůzku po Vodňanech, kterou nám velmi hezky komentovala paní Velková. Nechyběla ani zmrzka a focení s čarodějnicemi u májky na náměstí. Program jsme zakončili vycházkou mezi vodňanskými rybníky k rybářské škole, kde nám místní studenti ukázali akvária s rybami i muzeum. U kašny si pak hosty vyzvedli naši žáci a odebrali se ke společnému programu, bowlingu a pizze.

    V úterý ráno jsme s dobrou náladou, povzbuzeni slunečným počasím ujížděli autobusem ku Praze, kde si nás vyzvedly příjemné průvodkyně, se kterými jsme se vydali za poznáváním krás našeho hlavního města. Začali jsme u Petřína, odkud se nám naskytl nádherný výhled, navštívili jsme Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most i Staroměstské náměstí. Prohlídka byla dlouhá, ale zajímavá a cizinci byli Prahou naprosto uchváceni. Po pozdním obědě v restauraci s typicky českými jídly a rozchodu na Václavském náměstí jsme se setkali nahoře pod koněm a zamířili k autobusu. Na zpáteční cestě si děti společně zpívaly a povídaly. Vrátili jsme se unavení, ale plni zážitků.

    Středeční program se nesl v duchu české kuchyně. Ráno jsme se sešli ve studiu na SOUs, kde nás očekávaly milé paní kuchařky. Žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina vařila pro všechny společný oběd – kuřecí vývar s domácími nudličkami a vepřo, knedlo, zelo (dokonce dvojí knedlíky), druhá skupina připravovala voňavé moučníky – dva druhy jablečného štrůdlu a kynuté koláče se čtyřmi druhy náplní. Nechyběly ani místní produkty jako například med, ořechy, jablka. Dětem při vaření asistovali šikovní učni, kteří jim vše ukazovali a vysvětlovali, naši žáci vše tlumočili do angličtiny. Po rozpačitém začátku se vaření i pečení krásně rozběhlo, všichni byli prací naprosto nadšení, a dokonce jsme stihli oběd ještě v předstihu. Obědvali jsme přímo na učilišti u krásně prostřené tabule. Po výborném obědě si děti odnášely vytištěné recepty a nové zkušenosti. Přesunuli jsme se k nám do školy, kde se pracovalo na mezinárodní kuchařce, která je jedním z výstupů našeho projektu. Den jsme zakončili ještě sportovním odpolednem v areálu školy, na které byli pozváni také rodiče. Děti si v mezinárodních družstvech zasoutěžily a unavené odcházely do rodin na večeři.

    Následující den patřil opět výletu, tentokrát se jelo do Planetária v Českých Budějovicích a do Českého Krumlova. Kromě prohlídky města, které naše hosty doslova ohromilo svým půvabem, a výborného oběda byla přichystána také prohlídka místního kláštera včetně interaktivní dílny, v níž si žáci mohli vyzkoušet dobové obleky, psaní brkem, výrobu škapulíře či soli do koupele. Na sklonku dne pak ještě čekalo překvapení v podobě krátké návštěvy zámku Hluboká.

    Pátek byl již čistě pracovní. Žáci byli rozděleni do pěti mezinárodních skupin, každá skupina pracovala na projektových aktivitách různého druhu. Jedna skupina například zpracovávala fotky a videa ze sportovního odpoledne, druhá skupina chystala prezentaci a kvíz na téma lokálních produktů – například prima kahoot na mořské i sladkovodní ryby. Třetí skupina vytvořila kvíz, padlet o recyklaci a také i vyrobila ze starého kartonu, papíru a látky plakát se včelami. Čtvrtá skupina obcházela třídy s dotazníkem na téma zdravá strava, na základě odpovědí pak zpracovávala analýzu, zda se jí více ve školní jídelně či ve fastfoodech. Pátá skupina se zabývala nutričními hodnotami různých potravin a zpracovala zajímavou prezentaci. My učitelé jsme měli schůzku koordinátorů. Všichni si také v průběhu dopoledne sami vyrobili svíčku ze včelí plástve, kterou si jako dárek vezli domů. Po obědě už nezbývalo než při závěrečné konferenci odprezentovat vytvořené projekty a výstupy, předat certifikáty všem účastníkům, poděkovat za spolupráci a rozloučit se.

    V sobotu brzy ráno odjížděli naši hosté na letiště plni nových zážitků, dojmů, zkušeností, jazykových dovedností, vděční za nová přátelství a s nadějí na další setkání v některé z partnerských zemích. Nechyběly ani slzy a objetí při ranním loučení u autobusu.

    Děkuji ze srdce všem, kteří se projektu zúčastnili, obzvláště našim žákům a jejich rodinám, které naše přátele hostily, školám, které s námi spolupracovaly (SRŠ a SOUs), dále kolegyním Petře Kochrdové, Jitce Melounkové, Mileně Čejkové a paní ředitelce Báře Křížkové-Louženské. Bez jejich pomoci by náš projektový týden nemohl být uskutečněn. Dík posílám také i nahoru za pohádkové počasí.

    Za takovouto akcí se skrývá mnoho práce, času a stresu, pevně však věřím, že je to to nejcennější, co mohu svým studentům do života poskytnout a že na to budou v budoucnu rádi vzpomínat.

                                                                           Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.

ERASMUS+ FRESSH! – PRVNÍ VÝJEZD DO PORTUGALSKÉ PALMELY

     Na projektu FRESSH! pracujeme s dvaceti žáky IV. NG již druhým rokem, vytváříme různé projektové aktivity, podnikáme akce spojené s tématem FRESSH! (zdraví, vaření, recepty, recyklace, obnovitelnost zdrojů, sport), přesto největší motivací pro žáky jsou samozřejmě výměnné pobyty. Mobility plánované na loňský školní rok byly kvůli covidu přesunuty, a tak už se děti po mnoha online-meetincích těšily konečně na osobní setkání s našimi zahraničními přáteli z Portugalska, Španělska, Řecka a Bulharska.

    Není tedy divu, že se už žáci nemohli dočkat, až v neděli 20. března konečně nastoupí do letadla do Portugalska.

    Po příjezdu do Palmely na nás před místní školou čekaly hostitelské rodiny, které se dětí ujaly a odvezly je do svých domovů.

    V pondělí ráno jsme se sešli ve škole a všechny země se postupně představily v připravených prezentacích. Poté následovaly hry a aktivity, ve kterých se měly děti navzájem lépe poznat. Večer pak proběhla přímo v areálu školy příjemná večeře, kterou připravili rodiče a při které jsme ochutnali mnohé z tradiční portugalské kuchyně.

    Na úterý byl v plánu výlet do hlavního města Lisabonu. První zastávkou bylo akvárium, kde jsme viděli mnoho druhů ryb. Pokračovali jsme ke Klášteru Jeronymitů, prohlédli jsme si místní kostel a po obědě pak navštívili muzeum vědy. Expozice věnovaná vodě nás ohromila. Vyzkoušeli jsme si jezdit na kole ve vzduchu, zjistili jsme, jak moc užitečná je voda, a naučili jsme se také spoustu nových anglických slov.

    Po náročném úterku jsme se sešli následující den opět ve škole, kde jsme se věnovali tématu recyklace. Děti vyráběly z nejrůznějších použitých materiálů roztodivné druhy ryb. Po obědě jsme pak vytvářeli padlet – online nástěnku, na které každý z nás sdílel své zážitky a dojmy z programu. Večer měli žáci volný program, většinu času trávili společně ve skupině a užili si mnoho zábavy.

    Ve čtvrtek ráno jsme jeli autobusem na krásnou pláž, kde jsme se rozdělili do dvou týmů. Jedna skupina si oblékla neopreny a šla šnorchlovat a na kajaky. Druhá skupina měřila své síly v různých soutěžích. Poté se skupiny vyměnily. Ačkoliv opět pršelo, všichni si společný den velmi užili.

    Poslední den se tancovalo. Dopoledne se žáci společně učili portugalské tance. My učitelé jsme se sešli k evaluační schůzce koordinátorů.  Po obědě děti zatancovaly naučený tanec před celou školou a také zpívaly. Pak už nastalo loučení a poslední společný večer.

    V sobotu v noci jsme Palmelu opouštěli a odlétali zpátky domů. Děti odjížděly unavené, ale nadšené a plné dojmů, vděčné za všechny zážitky, nová přátelství. Ačkoliv nám celý týden propršelo a sluníčko se téměř neukázalo, pobyt si děti ošklivým počasím rozhodně nenechaly zkazit.

    A v neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že žáci celý týden mluvili jen anglicky, takže zúročili svou práci ze školních lavic také v praxi. A šlo jim to výtečně!

                                                                                 Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.