Úspěch našich studentů na dějepisné soutěži

Výrazného úspěchu dosáhli naši studenti ve složení Jan Pospíchal, Štěpán Šedivý a Jakub Průcha na Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR, jejíž krajské kolo se konalo 6. dubna na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Z 16 jihočeských gymnázií se umístili na 4. místě, z 327 gymnázií ČR a SR byli naši studenti na 62. místě. Za skvělou reprezentaci DĚKUJEME.

Mgr. Michael Sekyrka

foto: Mgr. Kamil Dřevikovský