OfficeArena 2022

V letošním ročníku soutěže OfficeArena do krajského kola kategorie A postoupili žáci IV. NG Jakub Vlček, Filip Trubka a Tomáš Pecka a v kategorii B studenti 4. VG Petra Kašparová, Václav Veselý a Karel Laněk. Gratulujeme.                                                                           Mgr. Petra Kochrdová