Septima mezi vysokoškoláky

Ve čtvrtek 17. 3. se třída septima zúčastnila přednášky prof. RNDr. Václava Blažka, CSc., Exkurze do původu předložek. Přednáška se uskutečnila na Katedře slovanských jazyků a literatur, Oddělení českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prof., RNDr., CSc. Václav Blažek je přední český lingvista a vysokoškolský pedagog, který se specializuje na historicko-srovnávací jazykovědu a etymologii, práce z jazykovědy a baltistiky. Původním vzděláním je i matematiky a fyzik (absolvent MFF UK).

doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.