Vánoční přání

V posledních hodinách slohu před vánočními prázdninami jsme s žáky v tercii a kvartě procvičovali psaní vánočních přání a pohlednic v praxi. Přání jsme vytvářeli cíleně pro seniory, kteří možná stráví Vánoce sami, bez návštěv, příbuzných a přátel. Věříme, že alespoň takováto drobnost staroušky zahřála u srdce. Skoro padesátka přání byla předána před Štědrým dnem na recepci v Domově pro seniory ve Vodňanech. Přejeme všem do nového roku především pevné zdraví!

Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.