Úspěch s německou recitací NA EUROLYŘE V TÁBOŘE

    Dne 6. prosince jsme jely se Sárou Šídlů a paní učitelkou Vavruškovou ráno do Tábora na recitační soutěž v cizích jazycích. Velice rychle jsme našly knihovnu, kde soutěž probíhala. Recitovalo se v různých místnostech v němčině, angličtině, španělštině a francouzštině.

    Když přišla řada na nás, se Sárou jsme společně „odrecitovaly“ připravenou Goethovu baladu jménem „Erlkönig”. Vyslechly jsme si ostatní účastníky soutěže, a poté proběhla zpětná vazba od poroty. Rozhodly jsme se, že se půjdeme projít po městě a dojdeme si na oběd.

     Když už nám docházel čas, přesunuly jsme se do táborského divadla na vyhlášení cen. Zde nám zazpívali studenti táborského gymnázia a porota rozdávala ceny, diplomy a pamětní listy. Se Sárou nám byla udělena zvláštní cena poroty. Paní pořadatelky nás uvedly se slovy, že takového Goetha ještě v Táboře za osm let neslyšeli. Máme z toho velikou radost a moc jsme si to užily!     

     Těšíme se na příští ročník soutěže.                                Erika Zimová, IV. NG

  

 Naše škola se poprvé zúčastnila recitační soutěže Eurolyra, která probíhala v Táboře. Sama jsem v cizím jazyce recitovala poprvé a musím říct, že to byl pěkný zážitek a zajímavá zkušenost.  

     Sešly jsme se v sedm ráno na autobusovém nádraží, odkud jsme jely autobusem do Českých Budějovic, ve kterých jsme přestoupily na vlak, kterým jsme dojely až do Tábora. Nejdříve nám chvíli trvalo, než jsme našly knihovnu, kde se soutěž konala, ale nakonec jsme ji našly.  

    Bylo zahájení, potom jsme všichni odrecitovali naše básně nebo prózy a pak byla zpětná vazba poroty. Po zpětné vazbě jsme si prohlédly město, a nakonec jsme šly do kavárny.  

    Soutěž končila v divadle vyhlášením oceněných a předáním cen. Tak jsme převzaly ocenění a ceny a vyrazily jsme domů.  

    Jsem ráda, že jsem se soutěže zúčastnila a příští rok se určitě zase zúčastním.                                                                              Sára Šídlová, IV. NG 

    V loňském roce probíhala soutěž poprvé online, letos kombinovaně – prezenčně i online. Obě děvčata jsou velmi šikovná na recitaci v češtině, při posledním školním kole recitační přehlídky postoupily do okresního kola, ale covid nám soutěž překazil. Rozhodly jsme se tedy zkusit to tentokrát i s němčinou. Byly jsme velmi rády, že se můžeme účastnit prezenčně, a jely jsme to prostě „okouknout“ a vyzkoušet.

     Nacvičovaly jsme ve ztížených podmínkách, ve škole, online, dokonce i v servisu, když byla škola zamčená. Velké díky patří naší online konzultantce Lence Ebelové, která se podílela na umělecké koncepci. Brzy budou k dispozici na webových stránkách táborského gymnázia fotografie a snad i videozáznam.

    Děvčatům moc gratuluji a děkuji za příjemně strávený den.

Zde je odkaz na táborskou Eurolyru: https://taborska-eurolyra.cz/

                                                                             Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.