Žáky gymnázia ZŠG Vodňany navštívil Rozhlasový ombudsman

Žáky gymnázia ZŠG Vodňany navštívil Rozhlasový ombudsman PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

“O mediálním ombudsmanovi kdekoli ve světě platí, že je mostem mezi příslušným médiem a posluchačskou, čtenářskou či diváckou veřejností. V mém případě to znamená, že přijímám a řeším jakékoliv podněty, které se týkají toho, co některá ze stanic Českého rozhlasu vysílala, nebo jiné záležitosti, které s Českým rozhlasem souvisejí.

Podle Statutu ombudsmana Českého rozhlasu jsem poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Tato pozice mi zajišťuje velkou míru nezávislosti, protože nejsem součástí redakčních či výrobních složek Českého rozhlasu, a mohu tak jeho činnost posuzovat naprosto nestranně. Mé kompetence jsou však omezené v tom smyslu, že nemohu zasahovat do obsahu vysílání. Vedoucím pracovníkům Českého rozhlasu předávám posluchačské podněty formou doporučení – a jsem rád, že jsou často vyslyšeny.

Každý váš podnět řeším individuálně. Velmi často se o nich radím s příslušnými odborníky z Českého rozhlasu nebo z jiných oblastí veřejného života, abych získal co nejúplnější obrázek o dané věci. Vždy se snažím, aby oprávněné připomínky byly uspokojivě vyřešeny a aby v případě potřeby byla zjednána náprava. Výběr z podnětů, kterými jsem se zabýval, si můžete přečíst na tomto webu v sekci Vaše podněty.

Přestože jsem konfrontován spíše s negativními posluchačskými emocemi, přináší mi moje práce uspokojení. To je založeno na neustále potvrzované zkušenosti, že posluchačům, a to i těm kriticky naladěným, na Českém rozhlase záleží a že rozhlasákům záleží na jejich posluchačích. Důležité je, že vaše postřehy vedou ke zlepšování úrovně v mluvené i psané formě českého jazyka, programu, kvality signálu, služeb souvisejících s placením poplatků a řady dalších kritérií.

Jsem přesvědčen, že Český rozhlas jako jedna z institucí celonárodního významu si naší společnou práci zaslouží. Děkuji vám, že se na ní se mnou podílíte.”

Zdrojhttps://hradec.rozhlas.cz/rozhlasovy-ombudsman-je-mostem-mezi-radiem-a-verejnosti-a-mosty-se-stavi-proto-7173650