Po zaniklých vesnicích na Ktišsku

Dne 18. 11. jsme se sešli na dvoře školy, když jsme dorazili do Ktiše setkali jsme se s naším průvodcem Jindřichem Vágnerem. První zastávkou byla informační cedule o okolí Ktiše, její historii, byla doplněna výkladem našeho průvodce, který je i jejím autorem. Poté jsme se vydali na místo, kde byla dříve obec Ktiška. Během cesty jsme se zastavili u kapličky, kde jsme se dozvěděli, že cesta, po které jdeme je původní, kterou používali i v tehdejší době. Nakonec jsme dorazili na místo zaniklé obce.

Pozůstatky po zaniklé vesnici nebyly v krajině nijak patrné, pouze podle stromořadí a tisu typického pro vesnice v tomto okolí. Pozůstatek zdi byl zarostlý zelení a zahalen listím. Zde jsme se dozvěděli, že při odsunu německých obyvatel z pohraničních oblastí ČSR po druhé světové válce se jednalo převážně o ženy, děti a staré lidi. Většina mužů v produktivním věku byla donucena nastoupit na vojnu. Po krátké pauze jsme pokračovali ke starému z větší části zchátralému hospodářskému stavení. Již není používáno ani udržováno, ale pouze připomíná uhasínající odkaz lidí, kteří na tomto místě dřív žili a hospodařili.

Poslední zastávkou exkurze byla vyhlídka a křížová cesta. Na místě jsme se dozvěděli, jak byla zrestaurována díky činnosti místní organizace, která byla zodpovědná i za vyhlídku na tomtéž místě.  Zde jsme se rozloučili a ukončili tak naší exkurzi.

Tina Zuzaňáková, Jakub Průcha