ČESKO-SLOVENSKÁ LITERATURA V KONTEXTU DOBY

Dne 8.11.2021 se na našem Gymnáziu uskutečnila přednáška dvou významných vědců zabývajících se literární vědou, bohemistikou, etnografií, folkloristikou a etnologií.

Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., člen Akademie věd ČR, profesor UK a JU našim studentům ukázal NETRADIČNÍ POHLEDY NA ČESKOU LITERATURU 19. STOLETÍ.

Jeho manželka doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D., členka Akademie věd ČR a Slovanského ústavu, nám přiblížila ČESKO-SLOVENSKÉ KULTURNÍ VZTAHY OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO SOUČASNOSTI.

Přednáška byla studentům v mnohém přínosem a rozšířila jejich znalosti velmi zajímavým způsobem.

                                                           Mgr. Milena Čejková