Archeologický výzkum

V pátek 22.10. se třida kvinta vydala na archeologicky výzkum s panem archeologem Martinem Ptákem. Na Karlově hrádku nám udělal přednášku o postupech v archeologii a metodách výzkumu. V druhé polovině času jsme si prošli pozůstatky Karlova hrádku a dozvěděli jsme se o rozložení místností a renovacích na hradě. Na konci jsme si mohli vyzkoušet práci archeologa, jako například zkoumání sondy v zemi nebo skládání repliky džbánu a pro zábavu se z nás na chvíli stali pregéři a mohli jsme si vyrazit vlastní minci. 

 Alena Klinecká, Monika Bendová,

Mgr. Andrea Randáková, Mgr. Michael Sekyrka