Gympl pro změnu aneb Kvarta slaví Mezinárodní den stromů 20. 10.

V rámci projektu Gympl pro změnu, jehož autorkou je žákyně IV. NG Katka Machová, oslavila kvarta Mezinárodní den stromů 20. října symbolicky vysazováním nových stromků. Akce byla plánovaná již od loňského roku, její realizace však nebyla vůbec snadná, a nakonec ji překazil covid.

První část projektu tvořila prezentace na téma kůrovec a výsadba nových stromů, kterou si Katka připravila pro své spolužáky. Druhou, nejdůležitější součástí projektu byla samotná výsadba více než stovky stromků. Celý projekt jsme pak uzavřeli poslechem audioknihy Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, na nějž bude ještě navazovat téma pracovního listu pro čtenářskou dílnu při hodině literatury po prázdninách.

Téma projektu Gympl pro změnu velmi dobře zapadá také do našeho víceletého projektu Erasmus FRESSH, jehož program se „točí“ kromě zdravého životního stylu právě okolo tematiky udržitelnosti přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí.

Jsem velmi vděčná za to, že jsme projekt mohli společnými silami uskutečnit. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo (dle slov pana lesníka pro výsadbu přespříliš), při sázení i později při opékání buřtů panovala příjemná atmosféra a všichni jsme odcházeli domů s pocitem dobře vykonaného díla. Pevně věřím, že se naše buky a duby ujmou. Těším se na to, že my i naše rodiny budeme moci při procházkách na Lomec sledovat, jak naše stromy sílí a rostou, a že budou dělat radost všem kolemjdoucím.

Velké díky patří Kátě, že to nevzdala a její nadšení neopadlo, dále panu lesníkovi za super výklad, panu starostovi Libějovic Janu Chrtovi, který ochotně sehnal stromky, místo k výsadbě a jako bonus ještě i buřty a občerstvení. Dále díky celé kvartě, že do toho šla s námi, a vedení školy za podporu.                                                                 Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.

 

Počáteční nápad na projekt vznikl čirou náhodou. S rodiči jsme si povídali a řešili jsme kůrovcovou kalamitu. V tom přišel nápad na projekt. Skládá se ze dvou částí, teoretické (prezentace a seznámení s projektem) a praktické (sázení stromků).

Nápad projektu jsem prokonzultovala s paní učitelkou Vavruškovou a následovně i se třídou. Všem se to líbilo, a tak se šlo na věc. Napsala jsem na vedení lesů ČR, bohužel tam jsem neuspěla, a přestože je potěšil můj zájem, bylo mi nabídnuto připojit se k jejich projektu. Já ale měla vizi jasnou, chtěla jsem, aby šly děti ze škol sázet stromky, a tak ve velkém pomoct naší přírodě. Další pokus o uskutečnění projektu byl ve Stožci, opět neúspěšný. Následovala karanténa, která celý projekt hodně posunula.

Tento školní rok se to ale povedlo. Paní učitelka Vavrušková se domluvila s panem starostou obce Libějovice, který byl ochoten sehnat pro nás stromky a najít místo pro uskutečnění projektu. Akce se konala ve středu 20.10., kdy se naše třída vydala za Libějovice sázet stromky. Pan starosta na místo přijel i s panem lesníkem, který nám řekl něco o výsadbě stromků a o tom, jak to všechno funguje. Každý jsme si zasázeli minimálně jeden stromek. Většina jich zvládla vysázet i více, ale zapojili jsme se všichni a bavilo nás to. Klidně bychom sázeli dál.

Ve třídě jsem pak přednesla prezentaci, která se podle plánu měla původně stihnout ještě před výsadbou, ale kvůli mé nemoci se musela přeložit. Prezentace byla o záměrech projektu a byly v ní obsaženy základní informace o tom, co se kůrovce a kůrovcové kalamity týče.

Z výsledku projektu jsem byla velmi nadšená a tyto pocity ve mně kolují ještě nyní. Děkuji panu zástupci za umožnění projektu a také děkuji paní učitelce Vavruškové, která mi s projektem velmi pomohla.

Kateřina Machová, IV. NG

 

Se třídou jsme se zúčastnili projektu Sázení stromů. Ve středu 20. října na Mezinárodní den stromů jsme se pěšky vydali do aleje za Libějovicemi, kde jsme vlastnoručně vysázeli přes sto stromků. Před sázením jsme měli zajímavou přednášku pána z lesní zprávy. Poté jsme si rozdělali oheň a opekli buřty od pana starosty. Celý projekt jsme si moc užili a strávili společně čas jako třída. Také jsme se dozvěděli něco nového o stromech, sázení a kůrovci. Moc děkujeme paní učitelce Vavruškové, panu starostovi a ostatním, kteří nám umožnili se tohoto projektu zúčastnit.

Martina Kopencová, IV. NG