Provoz školy od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. května se prezenčně vyučují všichni žáci.

V budově školy jsou žáci nižšího stupně gymnázia povinni nosit obličejovou masku/zdravotnickou roušku, žáci vyššího gymnázia respirátor.

Testování:

Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia se testují antigenními testy každé pondělí od 7.30 hod. ve třídách, ve které mají 1. vyučovací hodinu.

Netestují se žáci, kteří předem doloží, že prodělali Covid, či předloží doklad o testování v jiném zařízení.

https://gymnaziumvodnany.cz/wp-content/uploads/2021/05/cestne-prohlaseni-covid.docx

Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v době testování, jsou povinni ihned po příchodu do školy dostavit se k testování do kanceláře gymnázia.

 

  • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
  • Homogenita tříd a skupin není povinná, je však doporučená
  • Zůstává povinnost testování (1x za týden antigenními testy)
  • Povinou zůstává i ochrana úst a nosu
  • Provoz školní družiny je bez omezení
  • ŠJ omezení – 4 osoby u stolu, mezi stoly 1,5m, v jídelně najednou ne více jak kapacita ŠJ
  • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech s omezením
  • Jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení
  • Nadále je zakázáno zpívat

 

 

Mgr. Jarmila Rybáčková

ředitelka školy