Zahraniční vztahy našeho gymnázia v době covidové

Koronavirus zasáhl naši školu i v rámci zahraničních vztahů. Na celý minulý i letošní školní rok získala naše škola projekty Erasmus, které se  bohužel neuskutečnily. Studenti měli vycestovat do Portugalska, Itálie či Maďarska, učitelé na jazykové kurzy do Anglie či Německa.

            Přesto jsme nezaháleli a po celou dobu jsme realizovali online aktivity s rodilými mluvčími jak v anglickém, tak německém jazyce. Žáci ze sekundy, tercie, kvarty, septimy i oktávy tak měli jedinečnou možnost konverzovat s rodilými mluvčími z Německa a Anglie a to díky Goethe Institutu a společnosti Ackermann Gemeinde. Pokračovala i online setkání v rámci projektů Green Hearts, kterého se s  vybranými studenty zúčastnili žáci z pěti zemí, setkání v rámci projektu Acting For a Better Europe a online meeting v projektu FRESSH se Španěly, Bulhary a Portugalci. Také jsme pracovali na prodloužení platnosti projektů, které se snad po zlepšení situace v celé Evropě uskuteční.

 Dále jsme odeslali přihlášku EUREGIO Hostitelský rok do Německa, což znamená, že příští rok by naše studentka mohla strávit školní rok na některém z bavorských gymnázií. Také jsme navázali partnerské vztahy s Gymnáziem v Deggendorfu v SRN. Velmi milý byl kontakt i s ředitelem Gymnázia ve Frauenau a jeho kolegy i jejich zájem o naší situaci v době zostřených koronavirových opatření. S mírným optimismem hledíme do budoucnosti, kterou nám přinese nový školní rok, ve kterém by mohla proběhnout část výše zmíněných projektových aktivit. Ale nepředbíhejme, všichni uvidíme, jak se situace vyvine…

Mgr. Michael Sekyrka