Křídla pozitivních afirmací

Na tomto projektu spolupracovali žáci primy a sekundy. Každý si vytvořil několik barevných pírek a také jedno bílé pírko, na kterém byla napsána pozitivní afirmace. Afirmace si žáci vybírali tak, aby jim byly blízké. Společně jsme poté vytvořili křídla a fotokoutek pro šíření těchto pozitivních zpráv a pozitivního myšlení.

Projekt vznikl z toho důvodu, že v dnešní době se na nás velice často valí množství negativních zpráv, a tak někdy může být těžké, zůstat nad vodou. Proto do fotokoutku zveme všechny žáky, aby si připomněli, že naše štěstí a dobrá nálada záleží hlavně na nás samotných.

Co je to pozitivní afirmace?

Jedná se o věty, které můžeme využít pro vyvolání pozitivních myšlenek a pocitů. Často také tyto věty používáme, když se snažíme pracovat na svých nedostatcích a při zahánění depresí.

Větu, kterou vytvoříme nebo vybereme, si opakujeme co nejčastěji je to možné. Můžeme si tuto větu také někam zapsat a co nejčastěji si ji přečíst, abychom svou mysl postupně přesvědčili o jejím významu.

Mgr. Michaela Kovaříková

žák 1žák