Didaktické testy – termíny

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika 8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk 13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura 8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující 8:00 150 min.
26. května 2021 Francouzský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Německý jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Ruský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Španělský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika 8:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk 13:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura 8:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující 8:00 150 min.
9. července 2021 Francouzský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

Základní škola a Gymnázium Vodňany