Provoz škol od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, vláda na svém jednání 26. dubna 2021 rozhodla, že se od 3. května vrátí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji rotačně žáci 2. stupňů základních škol, dále zvažuje situaci v Praze a Středočeském kraji, kdy rozhodnutí padne ve čtvrtek 29.4. Na základě epidemické situace Jihočeského kraje předpokládám, že nedojde od 3.5.2021 k žádným změnám v systému výuky našich žáků.

Platí, že:

  1. Třídy 1. stupně pokračují v systému ROTAČNÍ VÝUKY (střídání prezenční a distanční výuky)
  2. Třídy 2. stupně pokračují v DISTANČNÍ VÝUCE
  3. Třídy nižšího gymnázia pokračují v DISTANČNÍ VÝUCE
  4. Třídy vyššího gymnázia pokračují v DISTANČNÍ VÝUCE

O změně v organizaci výuky vás budeme informovat.

S pozdravem Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy.