Provoz školních jídelen

 

Školní jídelny v budovách školy jsou v provozu.

Kontakty: ŠJ Bavorovská – tel: 383 313 420, 383 382 950

                 ŠJ Alešova – tel. 383 311 312

 Všichni žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  

Obědy jsou pro žáky odhlášeny. V případě zájmu o stravování si je musí žáci buď telefonicky znovu přihlásit u svých vedoucích jídelen nebo pro přihlášení mohou použít přihlašovací systém www.strava.cz. Žáci se od 1. 3. 2021 nesmí stravovat v prostoru školní jídelny. Obědy se pro ně vydávají do jídlonosičů.

ŠJ Bavorovská – v době od 11:00 do 11:30 zadní vchod z hospodářského dvora

ŠJ Alešova – v době od 11:00 do 11:30 vchod z Husovy ulice

ŠJ Výstavní – mimo provoz – tel. 383 382 622

 Termín velikonočních prázdnin – čtvrtek 1. 4. 2021. Během velikonočních prázdnin nebude probíhat žádná online výuka. Žáci na tyto dny neobdrží žádná zadání pro samostudium.

 Škola bude nadále vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí dle pokynů hejtmana kraje.