Veliký úspěch v okresním kole olympiády z NJ

Naše studentky dosáhly velikého úspěchu v okresním kole olympiády z NJ, který se letos netradičně konal v online prostředí. Na děleném prvním a druhém místě se umístila Eliška Lohonková z 2. VG, na třetím místě Lucie Majerová z 3. VG a na 4. místě  Markéta Prajerová z 3. VG. Děvčatům moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchu v krajském kole.

Mgr. Michael Sekyrka