Přihlášky ke studiu do 1. 3. 2021

  • Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole do 1. března 2021.

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)


Termín konání jednotné zkoušky:

14. 4. 2021 (1. termín)

15. 4. 2021 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria pro 8-letý obor-pdf ke stažení

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

12. 4. 2021 (1. termín)

13. 4. 2021 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Kritéria pro 4-letý obor – pdf ke stažení