Olympiáda z dějepisu – postup do krajského kola

Blahopřejme Štěpánu Šedivému z 2. VG k postupu do krajského kola olympiády z dějepisu a přejeme mu hodně štěstí.

Mgr. Michael Sekyrka