Provoz škol 11. – 22. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

V tomto období je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro tyto žáky probíhá povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník a všechny ročníky středních škol) je povinné vzdělávání distančním způsobem, a to dle platného rozvrhu online výuky. Rozvrhy online výuky jsou k nahlédnutí na webu školy v nabídce DISTANČNÍ VÝUKA.

Škola bude nadále vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí dle pokynů hejtmana kraje.

Mgr. Jarmila Rybáčková