Distanční výuka od 4. 1. 2021

Výuka na gymnáziu probíhá dle nařízení vlády od 4. 1. 2021 distančním způsobem. Rozvrhy online výuky najdete v Microsoft Teams.

 Obědy jsou pro žáky odhlášeny. V případě zájmu o stravování si je musí žáci buď telefonicky znovu přihlásit u svých vedoucích jídelen nebo pro přihlášení mohou použít přihlašovací systém www.strava.cz. Žáci se od 4. 1. 2021 nesmí stravovat v prostoru školní jídelny. Oběd se pro ně vydává do jídlonosičů (ŠJ Bavorovská – v době od 11:00 do 11:15 zadní vchod z hospodářského dvora).