Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021 pro žáky gymnázia a zákonné zástupce

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

Bližší informace k organizaci vyučování, organizaci příchodů, odchodů a pohybu žáků ve škole, k provozu školní jídelny obdržíte obvyklou cestou (Komens) a budou zveřejněny na webu školy 30. 12. 2020.

Odkaz na MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf