ABE – Erasmus+ week online

Před rokem jsme si užívali práci na projektu Acting for a better Europe ve Frankfurtu, letos jsme se museli spokojit se společnými online aktivitami. V listopadu proběhl tzv. online week, kdy jsme s partnerskými školami na projektu společně pracovali díky moderním technologiím. Vzhledem k současné situaci se mohlo na projektu podílet jen pět žákyň, ale všechno jsme zvládli. Celý program připravila škola z Portugalska ve spolupráci s koordinátorskou školou v Německu.

Pondělní program začal vzájemným představováním všech žáků i vyučujících. Pokračovali jsme bohatými prezentacemi našich měst i škol, které si žáci společně předem připravili. Podívali jsme se tak alespoň na chvíli do míst, kam jsme se bohužel na jaře nedostali, ale kam se snad během projektu ještě podíváme. Odpoledne jsme se věnovali návrhu loga celého projektu, každá z partnerských škol zveřejní svůj návrh a nejlepší bude vybrán jako hlavní logo projektu. 

V úterý byli žáci rozděleni do šesti mezinárodních týmů a věnovali jsme se základním pilířům Evropské unie. Každému týmu bylo přiděleno k diskuzi jedno z následujících témat: demokracie, pomoc, solidarita, svoboda, spravedlnost, mír. Jednotlivým týmům byly vytvořeny online schůzky, kde se žáci sešli a měli za úkol domluvit se na několika otázkách týkajících se jejich tématu, na které by rádi znali odpověď. Diskuze byly opravdu dlouhé a domluvit se na několika zásadních otázkách bylo těžké.

Ve středu pro nás byl v Německu připravený tajný host. Pozvánku na online besedu přijal politik Antonio Guaiano, který odpovídal žákům na společně připravené otázky týkající se chodu a fungování EU. Během diskuze došlo i na mnoho dalších dotazů a diskuze se trochu protáhla.

Čtvrtečním tématem byla „Evropa našich snů“ – žáci se v týmech zamýšleli nad tím, jakou Evropu by si do budoucna přáli pro sebe a další generace, ať už se to týkalo ekonomiky, kultury, možností zahraničního studia, pracovního trhu, životního prostředí, migrantů, dopravy. Výsledkem byly opět povedené prezentace, na kterých pracovali všichni žáci díky možnosti spolupráce na sdíleném dokumentu. Jako zpestření programu jsme si společně k obědu připravily pravé české bramboráčky.

Poslední den jsme se opět sešli v jazykové učebně, pozapínali počítače, nasadili sluchátka, zapnuli mikrofony a byla pro nás připravená hra Kahoot, která byla zaměřená na otázky týkající se Portugalska, naší „hostitelské“ země. A jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii, holkám se v kvízu dařilo. Je vidět, že během prezentací dávaly pozor. Poté jsme se pustili do komentování prezentací s tématem „The Europe I dream“. Doufám, že jim Evropa v budoucnu nabídne to, co od ní očekávají.

Na závěr bych chtěla poděkovat Karolíně Lencové, Adéle Madarové, Adéle Slabší, Barboře Borovkové a Andree Prajerové (všechny ze IV. NG), které celý týden na projektu intenzivně pracovaly a kolegyním Zdence Vavruškové a Jitce Melounkové za spolupráci na projektu.

Mgr. Petra Kochrdová