Informace k provozu škol od 25. 11 a 30. 11. 2020

Ke stažení: PES tabulka

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020 pro žáky gymnázia

 

Od 25. 11. 2020 je povolena prezenční výuka žáků maturitního ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Od 30. 11. 2020 je povolena rotační prezenční výuka nižšího stupně gymnázia. Dle rozpisu bude mít každá třída jeden týden prezenční výuku ve škole a druhý týden distanční vzdělávání doma.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) a je organizována dle stávajících rozvrhů jednotlivých tříd (včetně odpoledního vyučování). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Do školy je zakázán vstup žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění.

Organizace vyučování je nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci jedné třídy se mohou pohybovat pouze v určených vymezených prostorech.

Všichni žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou doby konzumace stravy.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, dodržování zásad osobní a provozní hygieny, hygienu rukou při příchodu do školy, školní jídelny, školní družiny, a dodržování odstupu podle možností.

Dle pokynů MŠMT se bude klást důraz na časté a pravidelné větrání vnitřních prostor.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní jídelna je v provozu. Obědy pro stravující se žáky 4.VG jsou od 25. 11. 2020 automaticky přihlášeny. Obědy pro stravující se žáky I.-IV.NG jsou od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeny. Pro případné odhlášení obědů je nutno použít buď přihlašovací systém www.strava.cz nebo vyřídit telefonicky (383 313 420) s vedoucí školní jídelny.

Ostatní žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Obědy jsou pro tyto žáky odhlášeny a žáci si je musí telefonicky znovu přihlásit. Tito žáci se od 18. 11. 2020 nesmí stravovat v prostoru školní jídelny. Oběd se pro ně vydává do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 u zadního vchodu z hospodářského dvora.

Mgr. Jarmila Rybáčková