Oktáva v boji proti znečištění

Kdy jste si naposledy udělali procházku okolo Blanice? Naše třída 4. VG si ji udělala v pátek 18. 9.  a divili byste se, co všechno jsme kolem Blanice našli. Řeka protékající Vodňany je nedílnou součástí města a je škoda, že si jí někteří občané neváží. O tom jsme se sami přesvědčili krátce po startu naší výpravy, jejímž účelem bylo Blanici (jak už bývá zvykem každý rok) vyčistit.

Po nafasování pytlů na odpadky a vidlí jsme po obou březích vyšli od Železného mostu směrem k hospůdce U Korritů. Měli jsme příjemné počasí a hřálo nás nejenom slunce, ale také dobrý pocit, že pomáháme přírodě. Na trase dlouhé 3,5 km jsme nacházeli kusy polystyrenu, plastové židle, vyhozené PET láhve, velké množství nedopalků od cigaret, skleněné láhve a další nepořádek. Kvůli dlouhé celoplošné karanténě a omezenému pohybu osob nebylo odpadků tolik jako v předchozích letech. I tak jsme ale naplnili šest plných pytlů, které si potom od nás vyzvedl zástupce firmy České štěrkopísky, spol. s r.o. – Pískovna Čavyně.

Na závěr vydařeného odpoledne nás mile překvapilo pohoštění, které na nás čekalo v hospůdce U Korritů a které rovněž zajišťovala firma České štěrkopísky spol. s r.o. – Pískovna Čavyně prostřednictvím pana Stanislava Kužela, vedoucího pískovny.  Ta nás za tuto činnost odměnila sponzorským darem ve výši 35 000 Kč, jejž jako třída posléze využijeme na pořádání maturitního plesu. Ten se (doufáme) uskuteční 29. 1. 2021. Moc bychom chtěli představitelům pískovny za štědrý dar poděkovat. Jsme rádi za příležitost pomoci planetě i svému okolí a finanční odměna byla krásným bonusem. “Očistné” odpoledne jsme si užili a doufáme, že břehy Blanice zůstanou pokryté travou, a ne odhozenými PET láhvemi.

Text: Eliška Kotlínová

Foto: Václav Heřman