Pokyny ke stravování ve školní jídelně ZŠ Bavorovská

Pokyny ke stravování ve školní jídelně ZŠ Bavorovská

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem 1.-9. třída a třídy gymnázia

Od pátku 16. 10. do 23.10.2020 bude obnoven provoz školní jídelny pro žáky budovy v Bavorovské ulici.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 Všem žákům bylo odhlášeno jídlo na celé období od 14. 10. do 27.10.

 Zájemci se přihlašují k odběru oběda:

  • elektronicky na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel: 383382950)
  • vždy do 12.00 předchozího dne, tj. na pátek 16.10. do čtvrtka 15.10. do 12.00. 

Oběd pro žáky se vydává od 11.30 do 13.30, žáci konzumují oběd ve školní jídelně. Vchází hlavním vchodem a bez přezutí odcházejí do jídelny. Je zajištěn dohled, žáci jsou povinni dodržovat pokyny zaměstnanců školy a hygienická opatření.

Upozorňujeme, že je zakázán vstup osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo byly umístěny do izolace.