Omezení provozu Základní školy a Gymnázia Vodňany od 14.10. do 1.11.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz ZŠ a SŠ takto:

Zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním a středním vzdělávání. 

Tímto se od středy 14. 10. 2020 uzavírá 1. a 2. stupeň základní školy a všechny třídy gymnázia.

V tomto období bude výuka v Základní škole a Gymnáziu Vodňany probíhat distanční formou (na dálku). 

Distanční výuka je dle § 184a školského zákona pro všechny žáky povinná. Součástí je online výuka. Nepřítomnost žáka při online hodině zákonný zástupce omlouvá.

Úkoly pro distanční vzdělávání v ZŠ na období od 14. 10. do 23. 10. 2020 budou zadány do středy 14. 10. 2020 odpoledne pro žáky 1.-7. ročníku, pro žáky 8.-9. ročníku v pondělí 19.10. 2020. 

Úkoly pro distanční vzdělávání na gymnáziu pokračuje nastaveným způsobem.

Od 26. 10. do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠna vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

Od 28. 10 do 30. 10 jsou podzimní prázdniny. 

Dle předpokladů a dle vývoje situace by měli žáci nastoupit do školy v pondělí 2. 11. 2020. 

Provoz ve školní družině a školní jídelně je zrušen. Obědy budou žákům odhlášeny automaticky. 

Pro další informace sledujte webové stránky školy: www.zsgvodnany.cz a informace od Vašich třídních učitelek /učitelů.

Odkaz na MŠMT: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy