SOUBOJ ČTENÁŘŮ MIMO SOUTĚŽ

V loňském roce se naše prima zapojila do čtenářské soutěže SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2020.

Od září jsme při hodinách literatury měli zhruba jednou měsíčně čtenářskou dílnu, při níž žáci ve vytvořených teamech společně četli zvolenou knihu, o četbě diskutovali a vedli si k ní čtenářské zápisníky. Děti tato práce velmi bavila, rozvíjela je nejen po stránce čtenářské, ale zároveň si utužovaly své vztahy v třídním kolektivu, když musely komunikovat a sdílet své postřehy, názory, dojmy.

Finále soutěže, v němž si měli naši žáci změřit své síly s dalšími školami, bylo plánováno na jaro a mělo probíhat on-line formou. Přes zvolenou formu však byla soutěž kvůli covidu-19 pro rok 2020 zrušena.

Bylo to líto žákům i mně. Děti na svém projektu pracovaly poctivě ve škole i doma. Někteří dokonce aktivně četli také knížky jiných teamů.

Proto jsem se rozhodla letos v září hned po znovuotevření školy naše finále zrealizovat alespoň mimo soutěž. Žáci dostali do svých teamů soutěžní otázky a společně na ně hledali v omezeném čase odpověď.

Přestože od samotné četby knih uběhla dlouhá doba, podařilo se ve všech teamech společnými silami odpovědět skoro na všechny otázky. Z hodiny literatury odcházeli žáci – letos již sekundáni – spokojeni. Také i já mám dobrý pocit, že jsme naše úsilí nenechali jen tak „vyšumět“ a dílo dotáhli do konce.

Děkujeme mnohokrát paní ředitelce a Nadaci gymnázia za finanční příspěvky na knihy, bez nichž by tento projekt nemohl proběhnout. Vážíme si toho.

Zároveň bych ráda tyto knihy (viz dolní foto) nabídla všem ostatním žákům k zapůjčení (k dispozici u mě v kabinetě). Jsou to knihy pro holky i kluky, z různých tematických a zájmových oblastí. Neváhejte a přijďte si pro ně :o)

                                                                              Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D

 

Naše třída se rozhodla zapojit do čtenářské soutěže. Bohužel při covidové pandemii se musela zrušit. Proto jsme se rozhodli si tuto soutěž udělat pro zábavu při hodině literatury. Tato soutěž spočívala ve vědomostech i spolupráci. Děkujeme tak naší škole, že nám knížky poskytla.         

                                                        Veronika Klinecká, Kateřina Řezanková, Nikola Dvořáková, Helena Livečková, II. NG