Postřehy ze semináře Matematické nadání

9. června jsem měla příležitost se zúčastnit semináře Matematické nadání: modelování, diagnóza, podpora, který pořádala katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Nadaným dětem se věnuje z velké části Mensa (mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu, apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání), se kterou již druhým rokem spolupracujeme. Na naší škole funguje jeden ze tří Klubů nadaných dětí – IQ kroužek. Místopředseda Mensy v ČR Ing. Tomáš Blumenstein ve své přednášce zdůraznil, že jediný funkční způsob, jak se nadaným dětem věnovat, je segregace. To znamená vytváření výběrových tříd, skupin, kroužků. Jsem ráda, že gymnázium samo o sobě tuto pozitivní segregaci představuje. A jsem ráda, že mohu v rámci kroužku studentům ukazovat vědu jako zajímavou, krásnou, fascinující a mnohdy i zábavnou.

Ze semináře jsem si odnesla poznatky, jak lze poznat matematicky nadané žáky a jak o ně pečovat nejen ve vyučovacích hodinách. A také to, že ne vždy to bývají ti, co mají jedničky, vzorně se hlásí a vyhrávají olympiády.

V příštím školním roce plánujeme pozvat na naší školu představitele Mensy v ČR na přednášku pro studenty i rodiče a testování IQ. Rozvíjení moudrosti a vrozeného nadání je úkolem víceletých gymnázií. Níže je uveden článek, který o nás vyšel vytištěný v ročence Mensy. Těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                             Mgr. Klára Hunešová