Informace pro žáky maturitního ročníku

V souladu s usnesením vlády je možné realizovat od 11. května 2020 přípravu žáků na maturitní zkoušky. Vzdělávací aktivity budou zahájeny v úterý 12. 5. 2020 a budou probíhat dle zveřejněného harmonogramu na webových stránkách školy v dopoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek. Žáci budou pracovat v určené skupině (třídě).

Pro žáky, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit, platí následující pokyny:

Při prvním vstupu do školy jsou žáci povinni odevzdat Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), které zletilý žák podepsal. Tiskopis bude také k dispozici v kanceláři školy v úřední dny (středa 6. 5. a pondělí 11. 5. 2020). Z organizačních důvodů nebude školní jídelna poskytovat žákům školní stravování.

Poučení:

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška),
  • dodržení odstupů (2 metry) v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Škola se bude řídit pokynem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři  v období do konce školního roku 2019/2020 (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Ke stažení: Čestné prohlášení