Ve znamení Divokého západu

           Je pátek 28. 2. 19,00 a ve Víceúčelové hale ve Vodňanech zbývá několik minut do zahájení dnešního maturitního plesu. Budoucí maturanti pobíhají po hale a snaží se doladit poslední detaily. Podpořit je přišla pěkná řádka lidí. Mimo rodiče tu najdeme i spolužáky, přátele či učitele. Všichni si odkládají kabáty do šatny a nesměle nakukují do sálu. Na stolech jsou uvázány balónky ve tvaru šerifských hvězd potištěné jménem rodiny, která na dnešní večer obsadí ten který stůl. Letošní třída oktáva si zvolila westernové téma Sedm statečných. Velmi příznačný název vzhledem k jejich počtu.

          Ve 20,00 již všichni čekají na sedm kovbojů a kovbojek – startuje totiž slavností nástup a šerpování. Po temperamentním předtančení v rytmu paso doble a proslovech třídního učitele Mgr. Radka Čejky a paní ředitelky Mgr. Jarmily Rybáčkové je již slyšet příjemný hlas moderátora oznamující příchod prvního z našich sedmi statečných. Slavnostní atmosféra graduje. Drobné mince prší vzduchem. Nejedno oko se upírá na dvě maturantky, které mezi přítomnými pány září jako šerifské hvězdy na klopě saka. Následuje tanec s učiteli. S početní převahou učitelského sboru si budoucí absolventi lehce poradí. Povolávají na pomoc kamarády z nižších ročníků, a tanec tak zvládají na jedničku. Po zdařilém šerpování vyhlašuje moderátor další program: ,,Dámy a pánové, během večera budete mít možnost zhlédnout barmanskou show či silovou gymnastiku.”

          Každý v sále si přijde na své. Přítomní pánové si užívají barmanskou show Davida Sedláka, při které létají skleničky i lahve s drahocenným pitím, na plesech tak oblíbeným, na všechny strany. Mysl všech přítomných dam však již čeká na silovou gymnastiku v podání velmi šikovných mladých mužů. K smůle všech pánů a radosti všech dam aktéři vystoupení ze skupiny Five Fellas přicházejí “do půl těla”. Ještě že večer již pokročil, poněvadž v opačném případě by potěcha oka přítomné dámy stála nejednu výčitku žárlivých mužských protějšků.

          Celý ples vrcholí půlnočním překvapením, díky kterému se dozvídáme spoustu tajných a zajímavých informacích o našich maturantech. Jakmile překvapení končí, začíná diskotéka – ve světlech barevných reflektorů tančí úplně všichni, mladí i staří.         

          Slavností večer končí ve dvě hodiny ranní. Lidé v dobré náladě mají dvě možnosti: buď zamíří rovnou do postele, nebo na afterparty oslavovat dál s našimi, teď už ošerpovanými maturanty.

                                                                                         Sexta