Distanční výuka na GV – díky Teams jedeme dál

S nastalou krizovou situací se na gymnáziu „pereme“ a výuka jede dál. Nechceme vést výuku stylem učebnice, strana, cvičení – vyplňte do sešitu, vypište si poznámky, kontrola v nedohlednu. 

Díky Microsoft Teams jsme s žáky stále v kontaktu. Vedeme také videokonference, kde společně probereme novou látku, procvičíme ji, zkontrolujeme zadané úkoly, konverzujeme, posíláme pracovní listy a žáci zde odevzdávají své úkoly i projekty. Díky Teams máme možnost třídám rozesílat odkazy na interaktivní cvičení, slovní zásobu v quizlet či naskenované materiály navíc, například četbu v cizím jazyce (NJ, AJ). Snažíme se sjednotit způsob komunikace, abychom nemuseli hledat odevzdané práce v zahlceném emailu, každá třída má své složky v Teams. U českého jazyka, který mají žáci takřka denně, výuku dávkujeme do menších časových intervalů, než je dvoutýdenní plán.

Nechceme, aby žáci seděli u počítače celé dny, proto je online hodin méně než ve skutečném rozvrhu. Jsme však žákům k dispozici i mimo uvedené schůzky, mohou se kdykoliv ozvat přes chat či využít soukromý hovor ke konzultaci jednotlivců či menších skupin.

Jako bonus jsme se nově zapojili do výuky psaní všemi deseti, což je v 21. století jednou ze základních dovedností. Tuto schopnost žáci postrádají, přitom by jim mohla ušetřit mnoho času, obzvláště v současné situaci. Žáci mají k dispozici zdarma přihlašovací údaje do online kurzu, kde se učí hravou formou, 20 minut denně a za měsíc se ti šikovní naučí psát všemi deseti a získají certifikát. 

V případě technických problémů s Teams či potřeby jakékoliv uživatelské rady se obraťte na email Petra.Kochrdova@zsgvodnany.cz. Je možné domluvit i telefonickou konzultaci, videohovor s instruktáží používání Teams či dokonce pomoc díky připojení k pracovní ploše vašeho počítače.

                                                                                                     Mgr. Petra Kochrdová, Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.