AKTUÁLNĚ -Distanční forma výuky!!

Výuka na Gymnáziu bude probíhat od dnešního dne do odvolání distanční formou, tj. bez prezenční přítomnosti žáků ve škole prostřednictvím A) třídních e-mailů, B) aplikace Komens, C) aplikace Teams – dle zadání a specifikace konkrétních vyučujících. Prosím Vás o součinnost a spolupráci při vzdělávání žáků v takto omezených podmínkách.                                                                                               Srdečně Martin Schacherl, ZŠG Vodňany