S primou na Olymp

V průběhu měsíce února se studenti prvního ročníku gymnázia věnovali v hodinách dějepisu řecké mytologii. Proto se v rámci jedné vyučovací hodiny převtělili do řeckých bohů a hrdinů a společně jsme se vypravili na bájnou horu Olymp. Hodina dějepisu se opravdu vydařila, naplnili jsme heslo škola hrou, naučili jsme se hodně o bozích i o tom, jak je rozeznat podle jejich atributů a stihli jsme si připomenout i několik řeckých bájí a pověstí. Všem studentům patří dík za jejich kreativní přístup.

                                                                                                                           Mgr. Andrea Randáková