Černobyl – havárie komunismu

Pět vyšších ročníků našeho gymnázia dostalo mimořádnou příležitost zúčastnit se přednášky na téma Černobyl: seriál a realita. Kvalitu přednášky zajišťovala osobnost nanejvýš erudovaná, totiž Ing. Dana Drábová, PhD., expert v oblasti jaderné energetiky v České republice.

Ačkoli od jaderné havárie v Černobylu uplynulo již 34 let, téma zůstává dodnes varující a paní Ing. Drábová jej pojala vskutku komplexně. Zhodnotila dosavadní vývoj jaderných elektráren, zmínila historicky všechny (tři) jaderné havárie, popsala, jakým vlivům záření jsme denně vystaveni a s jakým možným následkem.

Vyzdvihla vynikající kvalitu seriálu Černobyl, především jeho věrohodnost. Měli jsme dokonce možnost porovnat několik filmových záběrů seriálu s dokumentárními fotografiemi Igora Kostina zachycujícího černobylskou jadernou katastrofu. Byli jsme upozorněni i na odlišnosti seriálu od skutečnosti.

Přednáška zcela přirozeným způsobem propojila studentům nejen fyziku, zeměpis, ekologii, biologii, ale rovněž občanskou výchovu a dějepis. Havárie v Černobylu ukázala nelehkou roli vědců v systému falešné demokracie a mocenské arogantní omezenosti. Ukázala hrdinské sebeobětování nejprostších lidí pro záchranu budoucího života. Ukázala, že pravda se v množství lží a polopravd jen zoufale těžko prosazuje.

Přednáška se uskutečnila 29. ledna v Týně nad Vltavou. Děkujeme Ing. Daně Drábové, PhD, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.                                                             

                                                                                                                  PaedDr. Ivana Kalivodová