We are BEST IN ENGLISH

Dne 29. 11. 2019 se studenti 1.VG – 4.VG opětovně a již po čtvrté zúčastnili soutěže Best in English. Tato soutěž je určena pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15–19 let. Soutěží se ve stanovený den online po celém světě. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Do roku 2015 se nazývala Angličtinář roku. V této soutěži si studenti ověřují své znalosti anglického jazyka (slovní zásobu i mluvnici), ale také schopnost jazyk použít a využít v různých poslechových i praktických cvičeních. Naši studenti dosahují v celosvětové konkurenci opakovaně velmi dobrých výsledků. Letošního kola soutěže Best In English 2019 se zúčastnilo celkem 624 středních škol a 16462 studentů z 25 států.

Nejlepší žáci naší školy v BIE:

  1. Bohuslav Laněk
  2. Václav Veselý
  3. Karel Laněk
  4. Kateřina Madarová
  5. Eliška Kotlínová

Jen pro připomenutí, z čeho se soutěž skládá a jak probíhá:

Test

· úroveň B1 – C1 dle evropského referenčního rámce

· obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu

· trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve

· čas se začne odpočítávat od doby přihlášení do testu

· studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu

· vyhrává student s nejvýše dosaženými body

· v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

 

Podmínky účasti

· soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 15–19 let

· minimální počet 10 studentů z dané školy

· neomezený maximální počet studentů z dané školy

· testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v zahraničí, studenti, jejichž mateřský jazyk není angličtina, nebo studenti, kteří nepocházejí z rodiny rodilého mluvčího anglického jazyka

· během psaní testu je v učebně IT třeba zajistit dozor učitele

· studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu

· soutěž byla v roce 2019 zpoplatněna licenčním poplatkem 900.-Kč za školu

                                                                                                                                                                 Mgr. Milena Čejková