Poděkování

Rád bych poděkoval všem studentům, učitelům, zaměstnancům školy a samozřejmě rodičům i prarodičům, zkrátka všem, kteří se zapojili do sběru brýlí pro Afriku. Vybrali jsme přes tři sta brýlí!!!
                                                                                                                                  Mgr. Michael Sekyrka