Jaké je to učit ve škole?

Poslední den 1. pololetí v rámci Dne naruby dostali studenti vyšších ročníků příležitost vyzkoušet si učitelské povolání. Akci zorganizovala sexta. Zajistila výuku ve všech nižších ročnících našeho gymnázia od 1. po 5. vyučovací hodinu.

Zeptala jsem se svých studentů, jak se jim výuka dařila. Zde jsou jejich dojmy:

Markéta: V primě při češtině jsme s Luckou dělaly rozbor Polednice. Děti se velmi aktivně zapojovaly a snažily se správně plnit všechny úkoly. Moc se mi líbilo stát se na den učitelem. Myslím, že pro primánky to byla také zajímavá zkušenost. Po zazvonění nás paní učitelka Vavrušková pochválila, což bylo pro nás největší poděkování.

Slávek: V Den naruby jsem se snažil předat v tercii při hodině biologie informace o přednemocniční neodkladné péči. Jako vojenský zdravotník jsem předvedl i krátkou modelovou situaci. Je dobře, že máme jeden den v roce příležitost vyzkoušet si náročnou práci učitelů.

Tina: Učila jsem v sekundě. V hodině zeměpisu jsme procvičili hlavní města Evropy, povídali si o uhlíkové stopě a pustili si video o Stockholmu a Kodani. Žáci byli hodní, ti aktivnější reagovali a odpovídali. Při výpočtu průměrné rychlosti v hodině fyziky však byli žáci znudění jako při každé fyzice. Bavilo by mě učit, kdyby byli žáci vždy hodní jako při mém zeměpisu.

Petra: Učila jsem s Ríšou. Prima při angličtině vzorně spolupracovala a úspěšně odhalila tajenku křížovky o zvířatech. Sekunda se snažila poslechem rozpoznat chybějící anglická slovesa v textu písničky. Někteří neposlušní žáci si ale nepřípustně pomohli telefonem. Být v roli učitele na jeden den bylo fajn, ale nevím, zda bych to zvládala pětkrát do týdne.

Lucie: Myslím, že němčina v sekundě se nám s Markétou povedla a měly z ní radost i děti. Rychle a ochotně reagovaly a správně časovaly slovesa. Nakonec nám i zatleskaly. Bavila mě i výuka češtiny v primě a výtvarná výchova v kvartě. Ráda si to příští rok zopakuji.

Karel: S Václavem jsme se na hodiny angličtiny velmi pečlivě připravili. V kvartě jsme opakovali gramatiku a vysvětlovali nejasnosti. Bohužel třída nebyla moc výmluvná. V tercii jsme procvičovali nová slovíčka na téma lidské tělo. Kluci byli nepozorní, až po řádném napomenutí začali pracovat se skupinou. Vyučování se mi velice líbilo a uvědomil jsem si, jak těžké je předat vědomosti a zkušenosti jiným.

Jakub: Primánci byli při matematice hodní, snažili se počítat co nejrychleji. V sekundě se při češtině taky snažili, ale byli rozeřvaní. Asi bych zůstal u toho, že chci pracovat v rádiu.

Saša: Na dějepis v tercii jsme si s Anežkou přichystaly téma klasicismu a americké revoluce formou Kahoot, což děti bavilo. Poté jsme k americké revoluci promítly video. Děti si vyžádaly i druhý díl. Práce učitele mi připadala zajímavá.